Ba thông số kỹ thuật quan trọng của một chất kết dính nóng chảy bao gồm: hot tack (thời gian nóng), open time (thời gian mở) và setting speed (tốc độ thiết lập)

Hot tack: Tack từ này đề cập đên độ bám dính của chất kết dính. Hot tack ở đây chỉ đến nhiệt độ cao của chất kết dính nóng chảy khi áp dụng. trong quá trình liên kết nóng xảy ra hiện tượng thấm ướt. Hiện tượng này xảy ra kkhi sức căng bề mặt  của chất kết dính thấp hơn sức căng bề mặt của chất nền. Sau đó xảy ra sự bám dính ướt. đó là sự kết hợp giữa mao dẫn [SP] và lực nhớt. Các lực nhớt đóng vai trò đáng kể trong quá trình bám dinh ướt.

Open time: là khoảng thời gian cần thiết để tạo ra liên kết. Cungc có thể dduocj định nghĩa là thời gian mà keo vẫn còn ướt và tạo ra được liên kết. Một cách khác để xác đinh open time là thời gian từ khi áp dụng đến khi làm mát của keo nóng chảy, nơi mà keo mất đi khả năng bám dính thì đó chính là open time. Có rất nhiều yế tố ảnh hưởng đến open time như môi trường, diều kiện sử dụng, và loại keo nóng chảy được sử dụng.

Làm cách nào để xác định open time?

cách đơn giản nhất để xác định open time.

  

Hotline: 0933 990 968
SMS: 0933 990 968 Nhắn tin Facebook Zalo: 0933 990 968